Diabetes

U tohoto onemocnění je důležité, jak hodně cukr kolísá a jaká je hodnota glykovaného hemoglobinu („dlouhodobého cukru“).

Klient by si měl uvědomit, že pro stabilizování obou hodnot cukru je potřeba změnit životní styl. Žádné počítání kalorií a odvažování jídla není nutné, jedná se o výměnu potravin a surovin, dodržování základních pravidel a v případě nutnosti redukční režim.

Pro sestavení jídelníčku je důležité přinést si kartičku diabetika, zapsaný jídelníček za alespoň 10 dnů a lékařskou zprávu.

Redukce u tohoto onemocnění by neměla být rychlá, bohatě postačí zdravá redukce 1–2 kg / měsíčně, rychlejší formy redukce nejsou pro Diabetes vhodné, mohou negativně ovlivňovat výsledky obou krevních cukrů.

Copyright © 2014